पिक विम्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात 76 कोटी वाटप होणार : Pik Vima kharip 2023

या जिल्ह्यात पीकविमा अग्रिमचा दुसरा टप्पा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा यादीत नाव पहा

Pik Vima kharip 2023 : 2023 मध्ये अग्रीम पिक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आलेला आहे.  परंतु उर्वरित पीक विम्याची रक्कम अजून देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणे बाकी आहे. पिक विम्याच्या अंतिम आकडेवारी चे काम सुरू आहे. खरीप हंगाम 2023 च्या हंगाम संपल्यानंतर येणारे अंतिम पिकाची  आपल्या अहवाल व आणेवारी  यावर खरीप हंगाम 2023 चा पिक … Read more