पिक कर्ज माफी निधी मंजूर लवकरच होणार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा Pik karj mafi nidhi 2024

पिक कर्ज माफी निधी मंजूर लवकरच होणार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा Pik karj mafi nidhi 2024

Pik karj mafi nidhi 2024 265.99 लाख रुपये पिक कर्ज माफी निधी मंजूर झाला असून लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केला जाणार आहे. नैसर्गिक अप्पतीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेसाठी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या संदर्भातील GR शासनाच्या वतीने काढण्यात आलेला आहे. २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी काढण्यात आला आहे. जुलै ते ऑगस्ट 2019 या दरम्यान … Read more