34 जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामातील 75% उर्वरित पिक विमा वाटप सुरू

34 जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामातील 75% उर्वरित पिक विमा वाटप सुरू

राज्यात 2023 मधील खरीप हंगामातील 75% उर्वरित पिक  विमा चे वाटप 34 जिल्ह्यामध्ये सुरू झाले आहे नुसार पेक्षा कमी आहे वाल असेल तर अशाच महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना पीक  विमा वाटप सुरू करण्यात आला आहे महाराष्ट्र राज्यात 34 जिल्ह्यामध्ये पिक विमा मंजूर झाला असून ज्या शेतकऱ्यांना गॅप आतापर्यंत अजिबात पिक विमा मिळालेला नाही अशा शेतकऱ्यांना पीक कापणीच्या अंतिम वाला नुसार सुरू करण्यात … Read more

34 जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामातील 75% उर्वरित पिक विमा वाटप सुरू

34 जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामातील 75% उर्वरित पिक विमा वाटप सुरू

राज्यात 2023 मधील खरीप हंगामातील 75% उर्वरित पिक  विमा चे वाटप 34 जिल्ह्यामध्ये सुरू झाले आहे नुसार पेक्षा कमी आहे वाल असेल तर अशाच महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना पीक  विमा वाटप सुरू करण्यात आला आहे महाराष्ट्र राज्यात 34 जिल्ह्यामध्ये पिक विमा मंजूर झाला असून ज्या शेतकऱ्यांना गॅप आतापर्यंत अजिबात पिक विमा मिळालेला नाही अशा शेतकऱ्यांना पीक कापणीच्या अंतिम वाला नुसार सुरू करण्यात … Read more

34 जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामातील 75% उर्वरित पिक विमा वाटप सुरू

34 जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामातील 75% उर्वरित पिक विमा वाटप सुरू

राज्यात 2023 मधील खरीप हंगामातील 75% उर्वरित पिक  विमा चे वाटप 34 जिल्ह्यामध्ये सुरू झाले आहे नुसार पेक्षा कमी आहे वाल असेल तर अशाच महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना पीक  विमा वाटप सुरू करण्यात आला आहे महाराष्ट्र राज्यात 34 जिल्ह्यामध्ये पिक विमा मंजूर झाला असून ज्या शेतकऱ्यांना गॅप आतापर्यंत अजिबात पिक विमा मिळालेला नाही अशा शेतकऱ्यांना पीक कापणीच्या अंतिम वाला नुसार सुरू करण्यात … Read more

34 जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामातील 75% उर्वरित पिक विमा वाटप सुरू

34 जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामातील 75% उर्वरित पिक विमा वाटप सुरू

राज्यात 2023 मधील खरीप हंगामातील 75% उर्वरित पिक विमा चे वाटप 34 जिल्ह्यामध्ये सुरू झाले आहे नुसार पेक्षा कमी आहे वाल असेल तर अशाच महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना पीक विमा वाटप सुरू करण्यात आला आहे महाराष्ट्र राज्यात 34 जिल्ह्यामध्ये पिक विमा मंजूर झाला असून ज्या शेतकऱ्यांना गॅप आतापर्यंत अजिबात पिक विमा मिळालेला नाही अशा शेतकऱ्यांना पीक … Read more

34 जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामातील 75% उर्वरित पिक विमा वाटप सुरू

34 जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामातील 75% उर्वरित पिक विमा वाटप सुरू

राज्यात 2023 मधील खरीप हंगामातील 75% उर्वरित पिक विमा चे वाटप 34 जिल्ह्यामध्ये सुरू झाले आहे नुसार पेक्षा कमी आहे वाल असेल तर अशाच महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना पीक विमा वाटप सुरू करण्यात आला आहे महाराष्ट्र राज्यात 34 जिल्ह्यामध्ये पिक विमा मंजूर झाला असून ज्या शेतकऱ्यांना गॅप आतापर्यंत अजिबात पिक विमा मिळालेला नाही अशा शेतकऱ्यांना पीक … Read more