३६ हजार रुपये नुकसान भरपाई 3 हेक्टर पर्यंत मिळणार मदत

३६ हजार रुपये नुकसान भरपाई 3 हेक्टर पर्यंत मिळणार मदत

राज्यातील अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना ३६ हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळणार आहे हि ,मदत 3 हेक्टर पर्यंत मिळणार आहे त्या संदर्भात माहिती या ठिकाणी जाणून घेऊया. राज्यातील अवकाळी व गारपिटीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना आपत्ती प्रतिसाद निधी नुसार तीन हेक्टर मर्यादेत जीरायतीसाठी हेक्टरी १३,६०० रुपये बागायतीसाठी हेक्टरी १७ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिक नुकसान भरपाईसाठी … Read more

३६ हजार रुपये नुकसान भरपाई 3 हेक्टर पर्यंत मिळणार मदत

३६ हजार रुपये नुकसान भरपाई 3 हेक्टर पर्यंत मिळणार मदत

राज्यातील अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना ३६ हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळणार आहे हि ,मदत 3 हेक्टर पर्यंत मिळणार आहे त्या संदर्भात माहिती या ठिकाणी जाणून घेऊया. राज्यातील अवकाळी व गारपिटीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना आपत्ती प्रतिसाद निधी नुसार तीन हेक्टर मर्यादेत जीरायतीसाठी हेक्टरी १३,६०० रुपये बागायतीसाठी हेक्टरी १७ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिक नुकसान भरपाईसाठी … Read more