हेक्टरी 22500 रुपये बँक खात्यात जमा यादीत आपले नाव पहा 22500 hectare

22500 hectare केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन NDRF च्या धोरनामध्ये विविध नैसर्गिक आपत्तीचा समावेश करण्यात आलेला आहे.आणि याच्या मधीलच एक महत्वाची अशी समाविष्ट करण्यात आलेली योजना म्हणजे पेस्ट अटॅक होय. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये गोगलगाई मुळे होणारे नुकसान असेल,मोजाक व्हायरलचा प्रादुर्भाव असेल याच्या मुळे शेती पीक व फळ बागाचे मोठया प्रमाणात नुकसान होताना आपल्याला दिसत असते.

आणि अशाप्रकारे जर शेतकऱ्यांच शेती पिकाचे किंवा फळ बागांचे नुकसान झाले तर त्या संबंधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठीची जी तरतूद या NDRF च्या नवीन धोरना नुसार करण्यात आलेली आहे.व हेच धोरण राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्वीकरण्यात आलेल आहे. आणि याच्याच साठी 27 मार्च 2023 रोजीच्या GR नुसार जर शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाचे नुकसान झाले तर त्याच्यासाठी जिरायत क्षेत्रासाठी जवळ जवळ 8500 रू. प्रति हेक्टर व फळबागा व बहू वार्षिक या पिकांच नुकसान झाले तर जवळपास 22500 प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई मिळणार आहे. 22500 hectare

या नुकसान भरपाईचे वितरण करत असताना शेतकऱ्यांच्या फळबागाचे अतिवृष्टी मुळे नुकसान झालेलं होत, ज्या शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई देण्यात आलेली आहे असे शेतकरी वगळून जे शेतकरी बाधित आहेत अशा शेतकऱ्यांना या कुकुंबर, मोजाक, व्हायरल मुळे नुकसान झालेलं असेल तर त्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर जवळ जवळ 22500 रुपये व जास्तीत जास्त 2 हेक्टर पर्यंत मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

आणि मित्रांनो राज्य सरकारच्या माध्यमातून याच पेस्ट अटॅकच्या अंतर्गत आता या 275 गावातील शेतकऱ्यांनसाठी नुकसान भरपाई देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.आणि याच्याच संदर्भातील एक महत्वाचा एक GR 5 सप्टेंबर 2023 रोजी काढण्यात आलेला आहे.

Leave a Comment