या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई यादी आली पहा यादीत नाव

राज्यातील शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई यादी आलेली आहे यामध्ये कोणत्या जिल्ह्याची यादी आली आहे या संदर्भात माहिती आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे जून जुलै २०२३ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे खूप मोठ्या प्रमाणत नुकसान झाले होते त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यसाठी शासनाने आता निधी वितरीत केला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भात जी. आर देखील काढला आहे यामध्ये जिल्ह्याची यादी देण्यात आली आहे यामध्ये कोणकोणत्या जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे याची माहिती या ठिकाणी जाणून घेऊया.

अमरावती व औरंगाबाद म्हणजेच संभाजी नगर यांच्याकडून जून ते जुलै 2023 या महिन्यात अतिवृष्टी व पुर यामुळे झालेल्या शेती पिकाच्या व शेतजमीच्या नुकसानीसाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनास पाठविण्यात आला होता. शेती पिकांच्या वर्षात जमिनीच्या नुकसानीसाठी एकूण 1071 कोटी 77 लक्ष इतका निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

या संदर्भातील जी आर शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे.

आता हा निधी किती आणि कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार आहे तर ती यादी अशी आहे.

ज्या शेतकरी बांधवाना हि नुकसान भरपाई मिळणार आहे

त्या जिल्ह्याची यादी आणि किती निधी मिळणार आहे या संदर्भातील माहिती देखील या जी आर सोबत जोडलेली आहे. हि यादी तुम्ही बघू शकता.

या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई यादी आली

 • अमरावती.
 • अकोला.
 • यवतमाळ.
 • बुलढाणा.
 • वाशीम.
 • जालना.
 • परभणी.
 • हिंगोली.
 • नांदेड.
 • बीड.
 • लातूर.

अधिक माहितीसाठी जी.आर पहा

Leave a Comment