Soyabin price today ; आजचे सोयाबीन बाजारभाव लगेच पहा..

बाजारसमीती – हिंगोली
आवक – 600 क्विंटल (29 एप्रिल 2024)
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4550
सर्वसाधारण दर – 4325

बाजारसमीती – मेहकर
आवक – 660 क्विंटल (29 एप्रिल 2024)
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4505
सर्वसाधारण दर – 4300

बाजारसमीती – अकोला
आवक – 1414 क्विंटल (29 एप्रिल 2024)
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4505
सर्वसाधारण दर – 4400

बाजारसमीती – चिखली
आवक – 329 क्विंटल (29 एप्रिल 2024)
कमीत कमी दर – 4100
जास्तीत जास्त दर – 4400
सर्वसाधारण दर – 4250

बाजारसमीती – जिंतूर
आवक – 154 क्विंटल (29 एप्रिल 2024)
कमीत कमी दर – 4350
जास्तीत जास्त दर – 4405
सर्वसाधारण दर – 4360

बाजारसमीती – अंबेजोगाई
आवक – 120 क्विंटल (29 एप्रिल 2024)
कमीत कमी दर – 4530
जास्तीत जास्त दर – 4539
सर्वसाधारण दर – 4530

बाजारसमीती – काटोल
आवक – 170 क्विंटल (29 एप्रिल 2024)
कमीत कमी दर – 4225
जास्तीत जास्त दर – 4400
सर्वसाधारण दर – 4300

बाजारसमीती – कारंजा
आवक – 3000 क्विंटल (29 एप्रिल 2024)
कमीत कमी दर – 4150
जास्तीत जास्त दर – 4560
सर्वसाधारण दर – 4450

बाजारसमीती – परतुर
आवक – 28 क्विंटल (29 एप्रिल 2024)
कमीत कमी दर – 4300
जास्तीत जास्त दर – 4511
सर्वसाधारण दर – 4500

Leave a Comment