solar panel yojana घरावरील सोलार योजना मिळणार १००% टक्के अनुदान येथे करा अर्ज

Solar panel yojana: राज्याचे नवीन व नवीकरणीय अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांपासून (Solar Panel Yojana) वीज निर्मिती Power generation प्रकल्पांसाठी एकत्रित धोरण. वीज निर्मिती करण्यासाठी हा प्रकल्प राबवला जात आहे.सौर ऊर्जेपासून (Solar Panel Yojana) राज्य शासनातर्फे

ऊर्जास्रोत पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत वीज पोहोचणार नाही अशी गावे , घरांसाठी 100 टक्के आर्थिक सहाय्य तत्वावर सौर ऊर्जेवर सोलार पॅनल घरांवर बसविण्यात येणार आहे घरांवरील सोलार पॅनल Online अर्ज सुरू झाले आहे.

विजेची कमतरता दूर करण्यासाठी वीज पोहचवण्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी 10 हजार घरावर सौर ऊर्जेचे पॅनल बसविण्यात येणार

आहेत त्यासाठी दरवर्षी राज्य शासनाकडून 38 कोटी रुपये मंजूर करण्यात येणार आहे.शासनाचा हा एक महत्वपूर्ण निर्णय आहे . यासाठी निधि मंजूर झाला सून या योजनेसाठी लाभ घेण्यासाठी लवकरच अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

राज्यात विजेची वाढती मागणी विचारात घेता पुढील 5 वर्षे 17360 मेगा वॅट इतकी विज निर्मिती करण्याचे लक्ष समोर ठेऊन .सौर पॅनल योजना (Solar panel Scheme) घरावरील सौर पॅनल 100 % टक्के अनुदान शासनाचा 2021 चा निर्णय घेण्यात आला आहे.सौर पॅनल योजना बसविण्यात जास्त खर्च केल्यामुळे Solar Rooftop Online Application काही लोक त्याचा फायदा घेण्यास असमर्थ आहेत. ही समस्या लक्षात घेता, सरकार सौर उर्जा पॅनेल बसविण्यासाठी भरीव अनुदान देत आहे. प्रत्येक वीज निर्मिती (Solar Panel

Yojana) करून विजेची समस्या सोडवण्यासाठी मोठे पाऊल सरकारने उचलले आहे पूढी पाच वर्षात या समस्येतून मुक्त होंयसाठी हा एक खूप मोठ फायद्याच निर्णय ठरू शकतो. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी सर्वात शेवटी वेबसाईटची लिंक खाली दिली आहे आपण त्यावर जाऊन अर्ज करू शकता

सौर पॅनल योजना बसविण्यात जास्त खर्च केल्यामुळे काही लोक त्याचा फायदा घेण्यास असमर्थ आहेत. ही समस्या लक्षात घेता, (Solar Panel Yojana) सरकार सौर उर्जा पॅनेल बसविण्यासाठी भरीव अनुदान देत आहे. प्रत्येक वीज निर्मिती करून विजेची समस्या

Leave a Comment